News -

Graj o grant!

Tworzysz gry komputerowe? Teraz masz szansę zdobyć dofinansowanie oraz wsparcie merytoryczne i biznesowe na rozwój swojego projektu.


Konkurs skierowany jest do utalentowanych twórców gier, pracujących w co najmniej dwuosobowych zespołach. Zgłaszane projekty mogą być na dowolnym etapie realizacji, tworzone na dowolną platformę.

Nagrodą dla zwycięzców jest dofinansowanie projektów, dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkolenia branżowe, porady prawne, spotkania z inwestorami, pomoc w promocji projektów oraz inne działania zależne od indywidualnych potrzeb zespołów.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym weźmie udział 10 zespołów, które uzyskają wsparcie finansowe (do 20 tys. zł), dostęp do sprzętu, oprogramowania, przestrzeni biurowych oraz zależnych od ich potrzeb szkoleń. Zespoły zostaną też otoczone opieką mentora wybranego w zależności od profilu projektu. Zadaniem uczestników I etapu będzie stworzenie modelu biznesowego oraz grywalnego dema.

Do etapu drugiego zostaną zakwalifikowane zespoły, które poczynią największe postępy w etapie pierwszym. Ich zadaniem będzie założenie spółki, w których fundator grantu - ARP Games - będzie mniejszościowym udziałowcem. Otrzymają też dofinansowanie (50 tys. zł), pomoc w promocji, marketingu i pozyskiwaniu inwestorów.

Laureatów wyłoni niezależne jury składające się z mentorów – weteranów branży gier wideo z całego świata.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji w bazie Eurodesku oraz na https://arpgames.pl.

stopka strony