News -

Granty dla artystów

Trzy półroczne stypendia o wartości 10 tys. euro każde czekają na zwycięzców konkursu organizowanego przez niemiecki Dom Sztuki Medialnej im. Edith Russ.
W konkursie mogą wziąć udział artyści zajmujący się nowymi mediami. Zaproponowane przez nich projekty artystyczne zostaną ocenione przez międzynarodowe jury. Autorzy najciekawszych zgłoszeń otrzymają stypendia umożliwiające pracę w Domu Sztuki Medialnej im. Edith Russ w okresie od lipca do grudnia 2012 r. Zostaną też zaproszeni do aktywnego udziału w działalności placówki.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 29 lutego 2012 r.
Więcej na stronie www.edith-russ-haus.de/en/stipends.html
stopka strony