News -

Granty dla demokracji

150 milionów złotych wart jest budżet programu „Obywatele dla demokracji”, uruchomionego przez Fundację im. Stefana Batorego. Pieniądze pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


150 milionów złotych wart jest budżet programu „Obywatele dla demokracji” uruchomionego przez Fundację im. Stefana Batorego. Pieniądze pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.

W ramach programu finansowane będą trzy rodzaje działań: projekty tematyczne (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych), systemowe (od 300 tys. do 2 milionów złotych) oraz współpracy dwustronnej.

W programie zaplanowane są trzy konkursy grantowe: w 2013, 2014 i 2015 r. Wnioski na projekty tematyczne w pierwszym konkursie przyjmowane będą w okresie od 1 września do 15 października 2013, wnioski na projekty systemowe: 16 października – 15 listopada 2013 r., wnioski na projekty dwustronne: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie od 1 września 2013 do 1 listopada 2015 r.

Więcej informacji o programie na stronie:
www.ngofund.org.pl
stopka strony