News -

Granty dla naukowców na zgłębianie tajemnic wolontariatu

Trzy francuskie instytucje ogłosiły konkurs na dwa stypendia dla naukowców zajmujących się wolontariatem. Czasu na zgłoszenie jest niewiele – termin upływa już 30 września


! Zgłaszane projekty służyć powinny opisaniu i lepszemu zrozumieniu roli i wkładu wolontariatu w społeczną i zawodową integrację młodych ludzi. Dwa najważniejsze tematy, wokół których muszą skupić się naukowcy, to społeczna wartość wolontariatu (we Francji lub Europie) oraz demokratyzacja systemów jego organizacji. Francuska inicjatywa związana jest z Europejskim Rokiem Wolontariatu. Projekty powinny być zrealizowane między październikiem 2010 r. a wrześniem 2011 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.injep.fr/Bourses-de-recherche-sur-le.html.
stopka strony