News -

Granty Grupy Wyszehradzkiej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki rozpoczął nabór wniosków o granty w ramach programu Visegrad 4 na rzecz Partnerstwa Wschodniego.
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie działań promujących demokratyzację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego. Projekty powinny zakładać wykorzystanie doświadczeń krajów Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie transformacji ustrojowej, integracji z UE, budowy społeczeństwa obywatelskiego i współpracy regionalnej.

W szczególności na uzyskanie wsparcia szanse mają te przedsięwzięcia, które zakładają:
- wzmocnienie trwałości organizacji obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez rozwój ich umiejętności w zakresie zarządzania, komunikacji i pozyskiwania funduszy, pomoc w tworzeniu warunków do skutecznego ubiegania się o środki unijne oraz we włączaniu się w międzynarodowe sieci obywatelskie;

- zwiększanie zaangażowania organizacji obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego w życie społeczne poprzez inicjowanie i realizację projektów na rzecz społeczeństwa;

- wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami obywatelskimi z krajów Partnerstwa Wschodniego a rządami oraz zwiększanie zdolności organizacji pozarządowych do reagowania na potrzeby lokalne poprzez realizację konkretnych projektów;

- wspomaganie procesów modernizacyjnych, współpracy politycznej i integracji ekonomicznej z krajami UE, wspieranie potencjału instytucjonalnego;

- przenoszenie doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kształtowania postaw społecznych i informowania o korzyściach wynikających z transformacji ustrojowej i integracji europejskiej;

- wzmacnianie współpracy regionalnej wśród krajów Partnerstwa Wschodniego.

Projekty powinny angażować organizacje z co najmniej trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz minimum jednego państwa Partnerstwa Wschodniego. Czas realizacji planowanego przedsięwzięcia nie powinna przekraczać 18 miesięcy.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 70 tys. euro, udział własny organizatorów nie może być niższy niż 10 proc. Granty finansowane przez Ministerstwo Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Holandii, szwedzką Międzynarodową Agencję Współpracy Rozwojowej oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Termin przyjmowania wniosków mija 9 grudnia 2013 r.

Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie:
http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=8192
stopka strony