News -

Granty na kampanie wśród studentów

Działasz w środowisku akademickim? Masz pomysł, jak dotrzeć do młodych ludzi z ważnymi informacjami? Ten konkurs jest dla ciebie!
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego czeka na zgłoszenia od organizacji pozarządowych, które chciałyby przeprowadzić wśród studentów konkursy, akcje informacyjne, konferencje, seminaria lub warsztaty, dotyczące wskazanej przez resort tematyki.

Dofinansowywane działania powinny mieć szeroki zasięg społecznym i uwzględniać następujące cele:
- upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego, dotyczących studentów i doktorantów;
- upowszechnianie kredytów studenckich;
- promowanie najlepszych studentów i doktorantów;
- promowanie dobrych praktyk uczelni na rzecz godzenia kształcenia z wychowywaniem dzieci przez studentów i doktorantów będących rodzicami.

Budżet konkursu wynosi 338 tys. zł. Minimalna wysokość dotacji nie może być niższa niż 10 tys. zł, maksymalna – niż 50 tys. zł.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa już 29 marca 2013 r.!

Szczegółowe informacje na stronie:
www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=268&news_id=4572&layout=1&page=text
stopka strony