News -

Granty na partnerstwa

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów partnerstw między sektorem biznesu a podmiotami zajmującymi się kształceniem i szkoleniami zawodowymi.


Unijne granty mają służyć rozwojowi uczenia się opartego na pracy (work-based learning).

Partnerstwa powinny obejmować przedsiębiorstwa, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inne zainteresowane strony i organizacje pośredniczące (organy władzy lokalnej lub regionalnej, izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze) z co najmniej 12 krajów biorących udział w programie Erasmus+.

Uczestnikami projektu powinny być również co najmniej jedna organizacja pracodawców i jedna organizacja pracowników.

Wnioski należy składać w ramach jednej z dwóch części: Partnerstwa lokalne i regionalne lub Partnerstwa między europejskimi organizacjami patronackimi a ich krajowymi członkami lub jednostkami powiązanymi.

Termin nadsyłania dokumentów mija 17 stycznia 2017 r.

Dodatkowe informacje – w jęz. polskim – w serwisie prawnym UE.

stopka strony