News -

Granty na Sojusze na rzecz wiedzy

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła nabór wniosków o granty na rozwój Sojuszów na rzecz wiedzy - międzynarodowych projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego z przedsiębiorcami i organizacjami biznesowymi.
Sojusze na rzecz wiedzy można zawierać w dowolnych dziedzinach i sektorach, możliwa jest również współpraca międzysektorowa. Partnerzy ustalają wspólne cele i pracują na rzecz osiągnięcia korzystnych dla obu stron rezultatów i efektów.

Sojusze na rzecz wiedzy powinny obejmować działania, prowadzące do:
- rozwoju nowych, innowacyjnych i multidyscyplinarnych metod nauczania i uczenia się;
- wspierania przedsiębiorczości oraz umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników firm;
- łatwiejszej wymiany, przepływu i współtworzenia wiedzy.

Sojusze na rzecz wiedzy powinny trwać od dwóch do 3 lat i obejmować co najmniej sześć niezależnych organizacji z co najmniej trzech krajów programu, w tym co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego i dwa przedsiębiorstwa. Maksymalny wkład UE w projekt 2-letni wynosi 700 tys. euro, a w projekt 3-letni - 1 mln euro.

Udział w projektach mogą brać wszelkie prywatne lub publiczne instytucje szkolnictwa wyższego, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, a także publiczne i prywatne organizacje zajmujące się edukacją, szkoleniami i młodzieżą.

Termin składania wniosków mija 3 kwietnia 2014 r., do godz. 12.00 (w przypadku projektów rozpoczynających się przed 1 listopada tego roku).
stopka strony