News -

Granty na walkę z nietolerancją

Kluby kibica, organizacje uchodźców i migrantów oraz organizacje walczące z dyskryminacją mogą ubiegać się o granty przyznawane przez sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie.


Kluby kibica, stowarzyszenia uchodźców i migrantów oraz organizacje walczące z dyskryminacją mogą ubiegać się o granty przyznawane przez sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie.

Sieć FARE koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i wokół stadionów piłkarskich w Europie. Każdego roku organizuje tydzień działań, podczas którego fani piłki nożnej występują razem przeciwko dyskryminacji.

Działania prowadzone w ramach projektów powinny uczyć tolerancji wobec mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl i nieudokumentowanych migrantów, promować równouprawnienie płci i zwalczać dyskryminację instytucjonalną oraz bi-, trans- i homofobię. Granty mogą posłużyć sfinansowaniu krajowych lub międzynarodowych konferencji, uruchomieniu produkcji i materiałów edukacyjnych (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne) opracowaniu i realizacji działań edukacyjnych (np. warsztatów dla mediów), a także organizacji wydarzeń lobbingowych i badań naukowych.

O dofinansowanie mogą się starać kluby kibica, organizacje mniejszości etnicznych/emigrantów i uchodźców, a także amatorskie kluby piłki nożnej, grupy występujące przeciwko dyskryminacji, szkoły i grupy młodzieżowe.

Wszystkie działania powinny zostać zrealizowane w czasie tygodnia Football People Action Week, który w roku 2014 odbędzie się w dniach 9-23 października. Maksymalna wartość grantu wynosi 3 tys. euro, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. całkowitych kosztów projektu.

Termin składania wniosków mija 15 maja 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
www.farenet.org/news/football-people-events-grants-launched
oraz w bazie Eurodesku.
stopka strony