News -

Granty na wspieranie polityki młodzieżowej

Organizacje pozarządowe i sieci działające w skali międzynarodowej na rzecz młodzieży mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich inicjatyw w ramach Akcji 3. programu Erasmus+.


O wsparcie mogą się ubiegać podmioty, które planują:
 - działania na rzecz podniesienia świadomości zainteresowanych stron na temat unijnej polityki młodzieżowej, a w szczególności Strategii UE na rzecz Młodzieży;
 - działania pobudzające zaangażowanie zainteresowanych stron i ich współpracę z władzami publicznymi, służącą realizacji polityki i reform dotyczących młodzieży, w tym zaleceń dla poszczególnych państw UE, formułowanych w ramach Europejskiego Okresu Oceny;
 - działania zwiększające udział zainteresowanych stron w działaniach w obszarze młodzieży;
 - działania na rzecz zwiększenia zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki młodzieżowej i programu Erasmus+ oraz dobrych praktyk wśród ich członków i w szerszym zakresie.

Wnioski składać mogą europejskie organizacje pozarządowe (z oddziałami w co najmniej 12 krajach) oraz europejskie sieci współpracy (skupiające organizacje z co najmniej 12 krajów).

Dokumenty należy nadsyłać do 29 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje (w jęz. polskim) w ogłoszeniu Komisji Europejskiej.

stopka strony