News -

Granty na współpracę edukacji z biznesem

Uczelnie wyższe, instytucje badawcze i szkoleniowe oraz przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o unijne dotacje na rozwój partnerstw między placówkami edukacyjnymi a biznesem.
Ubiegające się o dofinansowanie Projekty "Partnerstw Wiedzy" służyć powinny opracowywaniu i realizacji nowych programów nauczania, nowych kursów i innowacyjnych sposobów realizacji i wykorzystania wiedzy oraz wykształcenia, a także ułatwieniu przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym a firmami. Partnerstwa prowadzić mają do podniesienia umiejętności, wykreowania odpowiednich postaw oraz zwiększenia potencjału osób pracujących w organizacjach.

Wnioski mogą być składane tylko przez podmioty prawne. Dotacja Unii sięgnąć może maksymalnie 75% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych.

Koordynatorem konkursu jest Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury.

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2011 r.

Więcej szczegółów w bazie Eurodesku.
stopka strony