News -

Granty Ośrodka im. Edith Russ

Trzy półroczne stypendia o wartości 10 tys. euro czekają na najlepszych artystów zajmujących się nowymi mediami.


Trzy półroczne stypendia o wartości 10 tys. euro czekają na najlepszych artystów zajmujących się nowymi mediami.

O wsparcie mogą się ubiegać twórcy w każdym wieku – zaproponowane przez nich projekty artystyczne oceni międzynarodowe jury. Najlepsi będą mogli spędzić nawet sześć miesięcy w Edith-Russ-Haus w Oldenburgu (Niemcy), realizując swoje pomysły i uczestnicząc w pracy ośrodka.

Edith-Russ-Haus przyzna również dwie dodatkowe nagrody po 3000 euro każda oraz zorganizuje wystawę najlepszych prac.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie: www.edith-russ-haus.de/en.html
stopka strony