News -

Gruzja w programie Kreatywna Europa

Kaukaska republika jako pierwszy z krajów sąsiadujących z Unią Europejską włączył się w realizację programu UE, mającego wspierać rozwój kultury i sektora kreatywnego.


Umowa podpisana w Brukseli umożliwi gruzińskim instytucjom współpracę z europejskimi partnerami przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych. Dzięki unijnemu dofinansowaniu możliwe będzie m.in. tłumaczenie dzieł literackich oraz tworzenie sieci i platform współpracy w ramach programu.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony