News -

„Gwarancje dla młodzieży” - seminaria edukacyjne

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM” zaprasza na seminaria poświęcone możliwości pozyskiwania funduszy na projekty edukacyjne oraz inwestycje w nowym okresie programowania 2014-2020.
Działania realizowane są w ramach projektu „Tworzenie partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”. W jego ramach specjalna grupa ekspertów od października ub. roku przygotowała system współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia rynku pracy, szkołami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

W założeniach ma być on dostosowany do wdrażania w dowolnej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mniejszych miejscowościach (do 25 tys. mieszkańców), w których młodzież ma problem z wejściem na rynek pracy. Jeśli model okaże się skuteczny, w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany na poziomie lokalnym zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Projekt zakłada organizację cyklu seminariów edukacyjnych, w których udział wezmą przedstawiciele: władz lokalnych odpowiedzialnych za oświatę, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych oraz sektora prywatnego (związanego z nowymi technologami, edukacją i oświatą), a także specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Harmonogram spotkań:
- 7 października – Warszawa;
- 9 października – Kraków;
- 16 października – Wrocław;
- 21 października – Katowice;
- 23 października – Gdańsk oraz
- 28 października – Lublin.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.gwarancje.edu.pl/
stopka strony