News -

Gwarancje dla młodzieży - spotkanie w Warszawie

Już 7 października w Warszawie odbędzie się pierwsze seminarium informacyjne w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”.
Projekt zakłada organizację cyklu seminariów edukacyjnych, poświęconych możliwości pozyskiwania funduszy na projekty edukacyjne oraz inwestycje w nowym okresie programowania 2014-2020.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele: władz lokalnych odpowiedzialnych za oświatę, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych oraz sektora prywatnego (związanego z nowymi technologami, edukacją i oświatą), a także specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Seminaria są elementem projektu „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”. W jego ramach specjalna grupa ekspertów od października ub. roku przygotowała system współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia runku pracy, szkołami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

W założeniach ma być on dostosowany do wdrażania w dowolnej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mniejszych miejscowościach (do 25 tys. mieszkańców), w których młodzież ma problem z wejściem na rynek pracy. Jeśli model okaże się skuteczny, w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany na poziomie lokalnym zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora.