News -

Gwarancje dla młodzieży - vademecum

O co chodzi w najnowszym pomyśle Unii Europejskiej na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży? Zerknij do tej broszury, a wszystkiego się dowiesz.


W publikacji Komisji Europejskiej w zwięzły sposób opisano genezę „Gwarancji dla młodzieży”, ich cele i założenia oraz metody monitorowania. Jak wynika z broszury, koszt wdrożenia „Gwarancji..” - według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy – tylko w strefie euro wynieść może rocznie 21 mld euro. Wydatki te trzeba jednak traktować jako inwestycję w młode pokolenie, bez której trudno myśleć o normalnym rozwoju społeczeństw.

Zgodnie z założeniami „Gwarancji...”, każdy kraj UE powinien zagwarantować młodym bezrobotnym ofertę pracy, szkolenia lub edukacji w ciągu czterech miesięcy od momentu utraty zatrudnienia lub ukończenia szkoły.

Broszura – w języku angielskim - dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony