News -

Historia wokół nas

Fundacja Macte Animo zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnienie w środowiskach lokalnych wiadomości o miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 w najbliższej okolicy.


Fundacja Macte Animo zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest upowszechnienie w środowiskach lokalnych wiadomości o miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 w najbliższej okolicy.

Konkurs ma formułę otwartą - jego uczestnicy powinni sami zdecydować, w jaki sposób najlepiej upowszechnić wiedzę o miejscach represji i udokumentować swoje działania w formie prezentacji multimedialnej.

Autorami prac mogą być grupy liczące maksymalnie 6 osób w wieku do 26 lat. Do finalnego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych sześć zespołów, spośród których komisja konkursowa wyłoni zespół zwycięski. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: iPody, iPady i iPhony.

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 30 kwietnia, prace należy przesyłać do 30 maja 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.fma.org.pl/
stopka strony