News -

Hyde Park dla samorządowców

Już 4 października rozpoczynają się europejskie Dni Otwarte 2010 w Brukseli. Władze miast i regionów z całego kontynentu będą mogły pokazać, jak dbają o konkurencyjność i co sądzą o nowej unijnej strategii „Europa 2020”.


Samorządowcy odgrywać mają główną rolę w dyskusji nie tylko na temat strategii, ale także unijnego budżetu i przyszłości polityki spójności po roku 2013. Dni Otwarte będą też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na temat wzmacniania regionalnej konkurencyjności, ponadgranicznej współpracy oraz promowania społecznej i ekonomicznej spójności. Opinie wyrażone w ramach Dni mają być wzięte pod uwagę w trakcie politycznych debat z udziałem unijnych instytucji i państw członkowskich. Dni Otwarte potrwają do 7 października. Więcej informacji na stronie www.opendays.europa.eu
stopka strony