News -

I jak Internet - raport KE

Jaką rolę w życiu młodych ludzi odgrywają Internet, media społecznościowe i nowe technologie? Jak wypływają na ich zaangażowanie w życie społeczne? Odpowiedzi na te pytania szukają autorzy najnowszego raportu KE.


Eksperci Komisji Europejskiej przenalizowali dane dotyczące wpływu Internetu, mediów społecznościowych i nowych technoogii na partycypację młodych w przedsięwięciach o charaterze politycznym i społecznym. Przyjrzeli się również statystykom związanym z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych przez pracowników młodzieżowych.

W ręce czytelników oddają raport zawierający przykłady 50 dobrych praktyk i 12 case study, pokazujących możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy z młodymi ludźmi.

Publikację pt. "Study on the impact of the Internet and social media on youth participation and youth work" można pobrać ze stron Komisji Europejskiej.

stopka strony