News -

Ich przyszłość to nasza przyszłość

Siódmy Program Ramowy w zakresie badań oraz program Horyzont 2020 sfinansowały w ostatnich latach mnóstwo projektów skierowanych do młodzieży. Ich efekty opisano w specjalnej publikacji.


Przedsięwzięcia, które uzyskały wsparcie w ramach Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz Ramowego Programu Horyzont 2020 zwykle pośrednio lub bezpośrednio wpływają na sytuację młodych Europejczyków. Projekty służyły i służą m.in. ocenie potencjału, perspektyw, postaw i potrzeb młodego pokolenia, z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego.

W publikacji opisano najistotniejsze przedsięwzięcia dotyczące młodzieży i polityki młodzieżowej. Rezultaty tych działań mają szczególne znaczenie dla realizacji programu Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, ogłoszonego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean'a Claude'a Junckera. Są również bardzo istotne dla wdrażania Unijnej Strategii Młodzieżowej, bowiem celem wszystkich prowadzonych badań jest pełne zaangażowanie młodych ludzi w budowę innowacyjnej, zrównoważonej i demokratycznej Europy, gwarantującej integrację społeczną.

Publikacja dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony