News -

Ile i za co zarabiają nauczyciele?

Z okazji obchodzonego 5 października Światowego Dnia Nauczyciela, sieć Eurydice opublikowała dwa nowe raporty. Wynika z nich m.in. że nauczyciele z Luksemburga i Liechtensteinu mają najwyższe pensje ze wszystkich pedagogów w Europie.


Raport „Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe” (aktualizacja 2014) prezentuje m.in. minimalne i maksymalne kwoty rocznych wynagrodzeń brutto nauczycieli i dyrektorów szkół w poszczególnych krajach oraz zmiany w wysokości tych wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku. Ze statystyk wynika, że zdecydowanie najlepiej wynagradzani są pedagodzy pracujący w szkołach w Luksemburgu i Liechtensteinie. Roczne, podstawowe pensje wykwalifikowanych nauczycieli, zatrudnionych na pełen etat, sięgają w tych krajach od 100 do 138 tys. euro (w zależności od poziomu nauczania). Z raportu można się również dowiedzieć, jakie są składowe wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów oraz na jakim szczeblu podejmuje się decyzje o ich wysokości.

Druga z publikacji, zatytułowana „Comparative Overview on Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2013/14” to opracowany po raz pierwszy raport porównujący liczbę godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach. Okazuje się, że istnieją duże różnice w łącznej liczbie godzin nauczania pomiędzy krajami, natomiast przedmioty, na które kładzie się największy nacisk, są podobne w całej Europie. Najwięcej czasu lekcyjnego przeznacza się na kształtowanie podstawowych umiejętności takich, jak czytanie i pisanie, natomiast na poziomie szkoły średniej I stopnia dużą część godzin przeznacza się na naukę języków obcych.

stopka strony