News -

Ile kosztuje nauka w Europie?

W 2013 roku nie zaszły znaczące zmiany w zasadach odpłatności za studia i warunkach finansowego wspierania studentów w Europie. Tak wynika z raportu sieci Eurydice.
Jak zauważają autorzy opracowania, istnieją znaczące różnice między poszczególnymi krajami w liczbie studentów płacących czesne w uczelniach wyższych finansowanych ze źródeł publicznych. Na bezpłatną naukę mogą liczyć studenci w Danii, Niemczech, Grecji, Finlandii, Szkocji, Norwegii, Turcji oraz na Cyprze i Malcie.

Czesne muszą za to płacić osoby studiujące w Czechach, Holandii, Portugalii, Anglii, Walii i Irlandii Północnej oraz Liechtensteinie, Islandii i na Słowacji. Jedynym krajem, który w ostatnim czasie zniósł odpłatność za studia są Niemcy, które wprowadziły czesne zaledwie w roku 2007.

W większości krajów na wsparcie finansowe może liczyć zdecydowana mniejszość studentów.

Raport dostępny jest na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
stopka strony