News -

Ile pieniędzy na edukację

Inwestowanie w edukację jest jednym z priorytetów strategii Europa 2020. W jaki sposób państwa Unii wywiązują się z tego zadania? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w publikacji Eurydice.


Inwestowanie w edukację jest jednym z priorytetów strategii Europa 2020. W jaki sposób państwa Unii wywiązują się z tego zadania? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w publikacji Eurydice.

Anglojęzyczna publikacja „Budżety przeznaczone na edukację w Europie – 2013. Fisze krajowe” obejmuje krótką analizę porównawczą oraz najnowsze dane dotyczące poszczególnych krajów. Informacje są przydatne do monitorowania budżetów, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym oraz do przeprowadzania odpowiednich reform.

Dodatkowo we wprowadzeniu do raportu zaprezentowano zmiany, jakich dokonano w budżetach na edukację w latach 2012-13, omawiając zarazem powody, dla których niezbędne było ich przeprowadzenie.

Eurydice planuje coroczną aktualizację danych dotyczących budżetów.

Publikacja dostępna jest od adresem:
www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/National_Budgets.pdf
stopka strony