News -

Ile trzeba mieć, by być (studentem)

Austria, Grecja, Dania, Malta, Finlandia, Szwecja i Norwegia to kraje, w których studia I stopnia są zupełnie bezpłatne. Ile kosztuje nauka w pozostałych krajach? O tym przeczytać można w nowej publikacji Eurydice.


Austria, Grecja, Dania, Malta, Finlandia, Szwecja i Norwegia to państwa, w których studia I stopnia są zupełnie bezpłatne. Ile kosztuje nauka w pozostałych krajach? O tym przeczytać można w nowej publikacji Eurydice.

Raport Eurydice zatytułowany The National Student Fee and Support Systems 2012/13 to syntetyczny opis zasad odpłatności za studia oraz systemów finansowego wsparcia dla studentów w 32 krajach Europy. Autorzy raportu szczegółowo opisali też różnice pomiędzy uczelniami z różnych regionów Belgii i Wielkiej Brytanii.

Ze statystyk wynika, że nauka na wyższych uczelniach wciąż najdroższa jest w Wielkiej Brytanii, a najtańsza w Skandynawii i Finlandii. W zestawieniu uwzględniano wszystkie koszty ponoszone przez studentów, a nie wyłącznie czesne. Na przykład w Irlandii wzięto pod uwagę fakt, że tradycyjne czesne płaci niewielu studentów, podczas gdy wszystkich obowiązują tzw. student contributions, wyższe niż opłaty w wielu innych krajach Europy.

Dane dotyczące wsparcia dla studentów obejmują natomiast zarówno stypendia socjalne, jak i naukowe – przyznawane za dobre wyniki w nauce. Raport zawiera również informacje o dostępnych kredytach studenckich i zasiłkach.

Wszystkie dane w publikacji dotyczą uczelni publicznych i prywatnych, posiadających uprawnienia szkół publicznych. Publikacja dostępna jest pod adresem: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
stopka strony