News -

Ile znaczy praca z młodzieżą

Praca z młodzieżą nie tylko przyczynia się do indywidualnego rozwoju, ale również jest istotnym elementem struktury społecznej – uznali autorzy raportu „Working with young people: The value of youth work in the EU”.


Praca z młodzieżą nie tylko przyczynia się do indywidualnego rozwoju, ale również jest istotnym elementem struktury społecznej – uznali autorzy raportu „Working with young people: The value of youth work in the EU”.

Nowa publikacja Komisji Europejskiej opisuje znaczenie pracy z młodzieżą, prezentując płynące z niej korzyści dla młodych ludzi. Chodzi przede wszystkim o rozwój umiejętności i kompetencji, wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży oraz kształtowanie jej postaw i zachowań.

Autorzy raportu podkreślają jednak, że praca z młodzieżą ma nie tylko wymiar indywidualny – stanowi także ważny element struktury społecznej, umożliwiając kontakt i wymianę doświadczeń zarówno między młodymi ludźmi, jak i ze starszym pokoleniem.

W raporcie opisano sytuację w 28 państwach członkowskich UE, szczególną wagę przywiązując do stopnia rozwoju inicjatyw związanych z pracą z młodzieżą oraz ich wpływu na sytuację młodych ludzi i ich osobisty rozwój. W Europie tego rodzaju aktywnością zajmują się głównie kluby, centra i stowarzyszenia młodzieżowe, ale także tzw. youth workerzy, oferujący pomoc w szkołach, bibliotekach czy szpitalach. Mimo tej różnorodności główne zasady są wspólne: praca z młodzieżą skupia się na jej potrzebach i możliwościach rozwoju oraz angażowaniu w wolontariat.

Raport (w jęz. angielskim) dostępny jest na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
stopka strony