News -

Informacja jest najważniejsza - raport

Eurodesk i European Youth Forum opublikowały raport o roli informacji i strategiach rozwoju w polityce młodzieżowej.


Raport jest podsumowaniem działań wokół tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Wynika z niego, że mimo mnogości działań kierowanych do młodzieży - szkoleń, kursów, konkursów, staży, wolontariatu, praktyk - ciągle jest problem z rozprzestrzenianiem informacji o wszystkich tych inicjatywach.

W raporcie przeczytać moża wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację i współpracę i instytucjami europejskimi. Dzielą się oni swoimi strategiami. Jednocześnie podkreślają, że nie należy tracić kontaktu z młodymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi sposobami konsumowania treści w świecie opanowanym przez nowe rozwiązania technologiczne. 

Cały raport do przeczytania i pobrania ze strony internetowej organizatorów.

stopka strony