News -

Informacja młodzieżowa ma się dobrze. W Europie

Z porad zawodowej pielęgniarki w Centrum Informacji Młodzieżowej w portugalskiej Bradze korzysta kilkadziesiąt młodych osób dziennie. Nieodpłatnie i całkowicie anonimowo.


Do takich i wielu innych porad młodzież ma bezwzględne prawo – tak uważają rządy blisko 30 krajów europejskich, które wspierają systemy informacji młodzieżowej. Ich fundament stanowi ponad 7500 centrów informacji młodzieżowej działających według standardów Europejskiej Agencji Doradztwa i Informacji dla Młodzieży (ERYICA). Informują, doradzają, ukierunkowują. Pracujący w nich profesjonalni doradcy dla młodzieży (nie mylić z doradcami zawodowymi) pomagają zgłaszającym się do nich młodym ludziom dokonywać właściwych wyborów – edukacyjnych, zawodowych, życiowych. Dlaczego aż tyle krajów finansuje takie systemy? Z prozaicznego powodu. Bo to się opłaca. Dostęp młodych ludzi do informacji i doradztwa wpływa na zmniejszenie bezrobocia, redukuje wykluczenie społeczne, zwiększa mobilność i aktywność obywatelską młodzieży. Tego wszystkiego dowiedzieć się można na organizowanych regularnie międzynarodowych seminariach poświeconych informacji i doradztwu dla młodzieży. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w Portugalii. W Letnim Uniwersytecie Informacji i Doradztwa dla Młodzieży (SUYIC) wzięli udział najlepsi specjaliści w tej dziedzinie z Europy i Afryki – doradcy, badacze, urzędnicy, politycy. Udział w takich spotkaniach rozszerza horyzonty, choć nie da się ukryć, że przy okazji nieco pogłębia frustrację. Z zazdrością słuchałem, jak takie kraje jak Chorwacja czy Litwa od kilku lat konsekwentnie budują systemy informacji młodzieżowej. Daleko im oczywiście do Finlandii, Szkocji czy Francji, gdzie korzystanie z usług centrów informacji młodzieżowej jest na porządku dziennym, ale szybko nadrabiają zaległości. W Chorwacji Ministerstwo ds. Młodzieży uruchomiło 4 duże regionalne centra młodzieżowe i planuje tworzenie sieci na poziomie lokalnym. Podobnie rzecz ma się na Litwie, gdzie na wiosnę tego roku otworzono pierwsze centrum informacji młodzieżowej. W planach utworzenie kolejnych dziewięciu. To właśnie litewscy działacze młodzieżowi są autorami kompleksowego opracowania na temat działających w Europie krajowych systemów informacji młodzieżowej – Compendium on National Youth Information and Counselling Structures. To lektura obowiązkowa dla wszystkich pragnących zgłębić tajniki informacji młodzieżowej. Udział w takich seminariach jak SUYIC summer university to także okazja do poznania najnowszych badań i trendów. Można się np. dowiedzieć, że 70 proc. młodzieży w Europie uważa, że bezpośrednie konsultacje z doradcami (ang. face to face) są nie do zastąpienia, a 53 proc. twierdzi, że ma problemy z oceną wiarygodności treści czytanych w internecie. Dla mnie osobiście najbardziej interesującym i godnym naśladowania trendem jest zacieśniająca się współpraca między centrami informacji młodzieżowej a szkołami i innymi placówkami edukacji formalnej. Ale to już temat na inny felieton Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesk Polska

stopka strony