News -

Informujesz? Sprawdź swój poziom

Zarządzanie jakością doradztwa i informacji młodzieżowej to temat najnowszej broszury sieci ERYICA, wydanej w ramach projektu InfoMobility.


Publikacja zawiera m.in. formularz do samooceny jakości oraz sześć przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania sieciami doradztwa i informacji młodzieżowej. Autorzy opisali systemy funkcjonujące w Czechach, Niemczech, Walii, Irlandii, Estonii i Francji.

Informacje podano w przystępny sposób, dzięki czemu powinny być pomocne dla wszystkich pracowników młodzieżowych w Europie. Na końcu broszury umieszczono też słownik najważniejszych pojęć użytych w publikacji.

ERYICA to niezależna, europejska sieć informacji i doradztwa młodzieżowego, utworzona w Luksemburgu w 1986 r. W jej skład wchodzi ponad 7,5 tys. punktów informacji, działających w 25 krajach.

Publikacja w wersji angielskiej dostępna jest na stronie sieci Eryica.

stopka strony