News -

Inicjatywa „Youth on the move” wystartowała

15 września Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała działalność nowego unijnego programu na rzecz młodzieży „Youth on the move”. Ma on wspierać edukację i mobilność młodych ludzi, przez co poprawić ich sytuację na rynku pracy.


15 września Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała działalność nowego unijnego programu na rzecz młodzieży „Youth on the move”. Ma on wspierać edukację i mobilność młodych ludzi, przez co poprawić ich sytuację na rynku pracy. „Youth on the move” to jedna z siedmiu „flagowych inicjatyw” nowej unijnej strategii Europa 2020. Dzięki programowi osiągnięte mają zostać kluczowe priorytety zapisane w tym dokumencie – np. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 20 do 26 lat wzrosnąć ma za 10 lat do 75 proc. Uruchomienie inicjatywy ogłoszono zaraz po przedstawieniu wyników europejskich konsultacji w sprawie mobilności studentów. Pokazały one powszechne oczekiwanie na zwiększenie możliwości edukacyjnych we wszystkich częściach systemu – od szkolnictwa wyższego po edukację nieformalną i pozaformalną – np. wolontariat. Uczestnicy konsultacji wskazywali również, że istniejące możliwości uzyskania unijnego wsparcia powinny być lepiej promowane, a część przeszkód prawnych i finansowych w studiowaniu zagranicą nie zostało usuniętych. Nowa inicjatywa UE skupia się na modernizowaniu edukacji i szkoleń w taki sposób, by były one bardziej dopasowane do potrzeb młodych ludzi i pracowników. Elementami „Youth on the move” będą m.in. nowa generacja programów finansowych Unii, ulepszony portal EURES, fundusz pożyczek studenckich, karta „Youth on the move” oraz oferta kredytowa dla startującej w biznesie młodzieży.
stopka strony