News -

Inicjatywy dla szkolnictwa wyższego

Komisja Europejska przyjęła dwie nowe inicjatywy dla szkolnictwa wyższego: europejską strategię na rzecz uniwersytetów oraz zalecenia Rady w sprawie ułatwienia jednostkom akademickim współpracy międzynarodowej.


Celem strategii na rzecz uniwersytetów jest wsparcie europejskich uczelni wyższych i umożliwienie im przystosowania się do funkcjonowania w zmieniającej się i coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Strategia zakłada m.in.:

  • wzmocnienie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych;
  • wsparcie karier akademików i badaczy;
  • wzmocnienie pozycji uniwersytetów jako kluczowych podmiotów zmian dokonujących się w ramach transformacji ekologicznej i cyfrowej;
  • podkreślenie roli uniwersytetów jako siły napędowej dla globalnego znaczenia i przywództwa Europy.

Z kolei wniosek dotyczący zaleceń Rady ma być podstawą działań na rzecz zacieśniania współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz ułatwiania wdrażania wspólnych transnarodowych programów i działań edukacyjnych. Komisja ma nadzieję, że w konsekwencji doprowadzi to do podniesienia jakości badań oraz zapewni jeszcze większej liczbie Europejczyków dostęp do możliwości zdobywania wykształcenia oraz cenionych na rynku umiejętności i kompetencji międzykulturowych.

Więcej informacji

#SzkolnictwoWyższe    #StrategiaUEdlaUniwersytetów

stopka strony