News -

Innowacje na horyzoncie

Rada Unii Europejskiej ostatecznie zaakceptowała kształt nowego unijnego programu Horyzont 2020. Jego zadaniem będzie pobudzenie prac badawczych i rozwój innowacji w UE.
Horyzont 2020 to następca VII Programu Ramowego na rzecz badań naukowych, który zakończy swój żywot wraz z końcem 2013 r. Horyzont 2020 ma położyć szczególny nacisk na integrację prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na terenie Unii.

Budżet nowego programu sięga 77 miliardów euro. Pieniądze te posłużą sfinansowaniu działań zmierzających do realizacji celów strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Horyzont 2020 ma również wzmocnić potencjał naukowy i technologiczny Europy poprzez wsparcie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w ramach której naukowcy zyskają swobodę prowadzenia badań, a wiedza naukowa i technologiczna będzie mogła się bez przeszkód rozprzestrzeniać.

Program obejmuje trzy priorytety:
- utworzenie doskonałej bazy naukowej (aby wzmocnić zdolność Unii do osiągania światowej klasy, wybitnych osiągnięć naukowych);
- promowanie wiodącej pozycji w przemyśle (w celu przyspieszenia rozwoju technologii wspierających przedsiębiorstwa – m.in. z sektora MŚP - i innowacyjność);
- stawianie czoła wyzwaniom społecznym (aby zareagować bezpośrednio na wyzwania określone w strategii Europa 2020 poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl od badań po wejście na rynek).

Więcej informacji na stronie:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/139875.pdf
stopka strony