News -

Inspiracja z internetu

Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z internetowej bazy materiałów do prowadzenia zajęć metodą "nauczanie przez odkrywanie" (ang. inquiry learning).


Korzystając z zasobów portalu, nauczyciele i uczniowie mogą w trakcie zajęć szkolnych m.in. wykonywać eksperymenty naukowe w internetowych laboratoriach oraz korzystać ze specjalnych aplikacji.

Na portalu nauczyciele mogą też tworzyć i korzystać ze scenariuszy zajęć (Inquiry Learning Spaces) wykorzystujących metodę "nauczania przez odkrywanie", opracowanych przez innych pedagogów.

Portal działa pod adresem www.golabz.eu.

stopka strony