News -

Integracja poprzez sport

Jak zachęcić uchodźców do podejmowania aktywności fizycznej? Komisja Europejska szuka organizacji i instytucji, które zaproponują skuteczne działania w tym zakresie.


Masowy napływ uchodźców jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi Europa. Zakwaterowanie, wyżywienie i edukacja imigrantów są traktowane priorytetowo. Zdaniem Komisji Europejskiej integrację i proces adaptacyjny ułatwić mogą również sport i aktywność fizyczna.

Bruksela ogłosiła więc nabór wniosków o granty na realizację działań na rzecz promocji aktywności fizycznej (health-enhancing physical activity - HEPA) wśród uchodćów, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Rezultatem działań powinno być podniesienie świadomości uchodźców na temat:
– korzyści zdrowotnych i psychicznych oraz skutków społecznych uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym pozytywnego wpływu na proces integracji w społeczeństwie;
– wiedzy na temat wartości europejskich, które towarzyszą ww. aktywności.

Oferty w postępowaniu mogą składać:
– publiczne lub prywatne organizacje, których głównym przedmiotem działalności jest obszar sportu i aktywności fizycznej:
– organizacje sportowe (non-profit),
– władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne);
– organizacje międzynarodowe; kluby sportowe, szkoły wyższe; instytucje edukacyjne; ośrodki badawcze; firmy.

Budżet programu wynosi 600 tys. euro, maksymalna kwota grantu to 60 tys. euro. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 września 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej: oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony