News -

Internetowa platforma dla adeptów nauki zawodu

Bazy informacji, narzędzia wspomagające mobilność, kalendaria szkoleń i seminariów oraz newsletter – to wszystko znaleźć można na stronie www.euroapprenticeship.eu.


Ta internetowa platforma ma służyć pomocą wszystkim uczniom szukającym możliwości podjęcia praktyk zawodowych w innych krajach. Celem projektu jest zbudowanie sieci współpracy między instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za edukację zawodową w Europie. Adepci nauki zawodu znajdą tu informacje dotyczące Polski, Francji, Hiszpanii, Austrii i Niemiec. Adres strony: www.euroapprenticeship.eu
stopka strony