News -

INTRA - czas na wnioski!

Promowanie zrównoważonego rozwoju oraz ograniczanie ubóstwa to cele programu mobilności akademickiej w Afryce. Uczelnie z UE mogą pełnić w nim rolę partnerów technicznych.


W programie o unijne wsparcie mogą ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej czterech (a maksymalnie sześciu) afrykańskich instytucji szkolnictwa wyższego (w charakterze partnerów) oraz jednego partnera technicznego z UE.

Projekt przewiduje mobilność studentów i pracowników w ramach wysokiej jakości programów kształcenia na poziomie magisterskim lub doktoranckim, a także nauczanie/szkolenia i inne usługi na rzecz zagranicznych studentów oraz nauczanie/szkolenia, projekty badawcze i inne usługi na rzecz pracowników z państw objętych projektem. 

Szacunkowa łączna suma wsparcia wynosi 9,9 mln euro, co powinno umożliwić około 350 wyjazdów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 maja 2017 r.

Więcej szczegółów (w jęz. polskim) na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony