News -

Inwestuj w siebie

Ponad 50 uczniów warszawskich szkół wzięło udział w projekcie realizowanym przez Zespół Funduszy Europejskich dla dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


W przedsięwzięciu pod hasłem „Inwestuj w siebie. Debata oksfordzka - Liceum czy Technikum?”, realizowanym od września do grudnia 2015 r., uczestniczyli uczniowie LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” oraz Technikum nr 26 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego.

W programie projektu było m.in. szkolenie „Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie” oraz wizyty studyjne w PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Porcie Lotniczym Modlin. Finałowym wydarzeniem była debata oksfordzka pt.: „Edukacja zawodowa kluczem do lepszej przyszłości”, do której uczniowie przygotowywali się pod okiem opiekunów.

Debata odbyła się 4 grudnia w Wolskim Centrum Kultury. Czwórka mówców reprezentujących oba obozy („za” tezą i „przeciw” tezie) mogła udoskonalić umiejętność prowadzenia dyskusji – m.in. zwięzłego wyrażania myśli i szybkiego analizowania wypowiedzi oponentów. Zaproszeni na widownię uczniowie czterech wolskich gimnazjów wskazali w głosowaniu zwycięzcę. Stosunkiem głosów 54:31 wygrało Technikum nr 26, które broniło tezy.

Projekt realizował Zespół Funduszy Europejskich dla dzielnicy Wola m. st. Warszawy- Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk.

 

stopka strony