News -

Inwestujmy w umiejętności!

Innowacje w edukacji i szkoleniach jako element inwestowania w umiejętności – taki był temat konkluzji przyjętych przez Radę UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.
Ministrowie zebrani w Brukseli podkreślili, że systemy edukacji i szkoleń w państwach UE powinny gwarantować młodym ludziom oraz osobom starszym o niskich kwalifikacjach zdobycie umiejętności i kompetencji pożądanych obecnie na rynku pracy. Rada UE w konkluzjach apeluje do państw członkowskich o prowadzenie polityki edukacyjnej w sposób efektywny i uwzględniający potrzeby wykluczonych (w ramach której odpowiednią uwagę poświęci się potrzebom uczniów ze środowisk dewaforyzowanych) oraz o wykorzystywanie cyfrowych technologii w procesie powszechnej edukacji.

Ministrowie UE debatowali również na temat umiejętności i atrakcyjności młodych ludzi na rynku pracy w świetle badań PIAAC i PISA, zorganizowanych przez OECD. Politycy wskazali konkretne rozwiązania podjęte lub zaplanowane w niektórych krajach, dzięki którym edukacja i szkolenia będą w większym stopniu odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku pracy, oraz zastanawiali się nad tym, w jaki sposób UE powinna wesprzeć realizację tych rozwiązań poprzez instrumenty finansowe i koordynację na poziomie politycznym.

Więcej szczegółów na stronie:
http://tinyurl.com/o4oug64
stopka strony