News -

Inwestycje w obiektywie

Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zaprasza do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie dokumentujące korzyści wynikające z obowiązywania Protokołu z Kioto.
Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw zrealizowanych w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM), wprowadzonego Protokołem z Kioto. Zdjęcia i filmy przedstawiające inwestycje związane z CDM oraz związane z nimi korzyści – takie jak promocja zrównoważonego rozwoju lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - mogą nadsyłać osoby indywidualne i grupy – zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

Tematem przewodnim zdjęć powinno być „zmienianie ludzkich losów”, natomiast filmy powinny odpowiadać na pytanie „Dlaczego jest ważne, by ludzie wiedzieli o tym projekcie?”.

Tegoroczne nagrody w konkursie są wyjątkowo atrakcyjne – pula sięga 4 tysięcy dolarów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
http://cdm.unfccc.int/contest/13/index.html
stopka strony