News -

Irlandia na czele UE

Irlandia przejęła 1 stycznia 2013 r. przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z jej priorytetów ma być wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
To już 7. prezydencja Irlandii w historii Unii. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z 40. rocznicą przystąpienia Zielonej Wyspy do Wspólnoty. Irlandia to pierwszy kraj nowego Tria Prezydencjalnego, w skład którego wchodzą również Litwa (obejmie przewodnictwo w II połowie 2013 r. oraz Grecja (I połowa 2014 r.).

Irlandczycy chcą się skupić na promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej Europy, a także na przywracaniu stabilności i zaufania poprzez skuteczną politykę gospodarczą. Irlandzka prezydencja zajmie się również katastrofalnie wysokim poziomem bezrobocia wśród młodzieży, rozwijając takie inicjatywy jak Praca dla Młodzieży i Gwarancje dla Młodzieży.

W roku 2013, który jest Europejskim Rokiem Obywateli, prezydencja planuje również szereg przedsięwzięć służących promocji swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz obronie praw pracowniczych.

Inauguracja irlandzkiej prezydencji odbędzie się 10 stycznia 2013 r. w Dublinie.

Więcej informacji na stronie:
www.eu2013.ie
stopka strony