News -

Irlandia stawia na młodzież

W Irlandii opublikowano pierwszą narodową strategię młodzieżową na lata 2015-2020 oraz ogłoszono inicjatywę mającą na celu zwiększenie zatrudnienia wśród młodzieży zagrożonej bezrobociem.


Strategię opublikował irlandzki minister ds. dzieci i młodzieży James Reilly. Określa ona blisko pięćdziesiąt priorytetowych działań skierowanych do osób w wieku od 10 do 24 lat. Są to m.in zwiększenie dostępu młodych osób do internetowych poradni zdrowia psychicznego, plan działania na rzecz walki z otyłością oraz inicjatywy mające na celu zwiększenie zaangażowania społecznego, przedsiębiorczości i dostępu młodych do rynku pracy. Dodatkowo, nowa strategia ma na celu zwiększenie wpływu młodych ludzi na decyzje podejmowane przez rządzących w kwestiach ich dotyczących.

Pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia strategii jest utworzenie nowej inicjatywy na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród młodzieży (Youth Employability Initiative). Rząd przeznaczy 600 tys. euro na dotacje dla organizacji wolontariackich zajmujących się zwiększaniem zatrudnienia wśród osób z mniejszymi szansami. Pieniądze mają zostać wykorzystane na rozwijanie „kompetencji miękkich”, które są obecnie pożądane przez pracodawców. Dotyczy to m.in kompetencji społecznych i obywatelskich, przywództwa, komunikacji, pracy zespołowej i przedsiębiorczości.

Strategia została opracowana przez Departament ds. Dzieci i Młodzieży w porozumieniu z ekspertami i ponad 4 tys. osób poniżej 25 roku życia. W Irlandii jedna trzecia całej populacji to osoby poniżej 25 roku życia, z czego młodzież w wieku od 10 do 24 reprezentuje 18,3 proc. ludności.

Dodatkowe informacje na stronie irlandzkiego Ministerstwa ds. Dzieci i Młodzieży.

stopka strony