News -

Jak aplikować o fundusze?

Tajniki zdobywania unijnych dotacji będą tematem seminarium edukacyjnego organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.


Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności, potrzebnych do ubiegania się o środki wspólnotowe. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, pragnących aplikować o dofinansowanie z UE. Organizatorzy zapraszają również wszystkie inne osoby, pragnące podnosić swoje kompetencje w zakresie efektywnego prowadzenia i rozliczania projektów. 

Podczas seminarium omówione zostaną m.in. konkursy dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020. Tematami spotkania będą również: kwalifikowalność wydatków w projekcie oraz najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie wniosków.

Seminarium odbędzie się 30 listopada 2015 r. w godz. 9:00-15:30 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5) w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl. Więcej szczegółów na stronie Europe Direct – Warszawa.

stopka strony