News -

Jak działa Erasmus+

Jaki wpływ na edukację ma program Erasmus+? Komisja Europejska szuka partnerów, którzy pomogą znaleźć odpowiedź na to pytanie.


Zadaniem instytucji lub organizacji wybranej w wyniku postępowania będzie przeprowadzenie badań, które wykażą, jaki wpływ na proces modernizacji szkolnictwa wyższego ma program Erasmus+, a w szczególności te jego elementy, które nie funkcjonowały w poprzedniej wersji przedsięwzięcia.

Pod uwagę brany będzie m.in. wpływ programu na mobilność studentów i pracowników uczelni oraz rozwój partnerstw.

Termin nadsyłania ofert mija 28 sierpnia 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony