News -

Jak działać, by mieć

Pracownicy, wolontariusze i działacze zachodniopomorskich organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu poświęconym pozyskiwaniu funduszy na działalność.


Spotkanie podzielone zostało na dwa panele tematyczne: Dobry testament jako źródło finansowania organizacji pozarządowej oraz Fundraising jako sposób pozyskiwania funduszy dla organizacji.

Seminarium odbędzie się 26 lutego 2016 r. w godz. od 10:00 do 15:30 w sali 316 i 315 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.  

Organizatorami spotkania są Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Polski Instytut Filantropii z Warszawy, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 lutego 2016 r.
 
Więcej informacji na stronie UMWZ.

stopka strony