News -

Jak edukować o prawach człowieka - publikacja dobrych praktyk

Z tej publikacji dowiesz się jakiego rodzaju działania podejmowane są w różnych krajach, by w interesujący sposób edukować o prawach człowieka.


Prawa człowieka potrzebują lepszej promocji w społecznościach, w których finkcjonujemy i w pracy, którą wykonujemy na co dzień. Wszystko po to, by z jeszcze większą determinacją zwalczać nienawiść, dyskryminację i przemoc, z którą mamy do czynienia na co dzień. - Te myśli były podstawą do stworzenia przewodnika po dobrych praktykach w edukacji o prawach człowieka.

Publikacja powstała na zlecenie Rady Europy. Podzielono ją na trzy rozdziały:
- Uczestnictwo młodych ludzi w procesach demokratycznych
- Dostęp młodych ludzi do praw człowieka 
- Promocja społeczeństw zintegrowanych i nastawionych pokojowo

Dobre praktyki - czyli przykłady projektów przeprowadzonych w różnych krajach, które z powodzeniem można kopiować i implementować wszędzie. Wyjatkowo pomocne w całej publikacji są dokładne dane autorów projektów i realizatorów. W razie potrzeby kontaktu, nie trzeba błądzić po różnych stronach w internecie. 

Cały raport do pobrania ze strony Rady Europy

stopka strony