Jak Europa radzi sobie z polityką młodzieżową

„Youth Policy Evaluation Review” to pierwsza w Europie publikacja, która podsumowuje różne podejścia do polityki młodzieżowej w 30 krajach europejskich.


Celem raportu jest przedstawienie różnych podejść, metod i aspektów polityki młodzieżowej w zależności od kraju.

Na podstawie badań, autorzy publikacji stwierdzili m.in., że:
- pomimo istnienia potrzebnych danych (pochodzących z ankiet lub raportów), rzadko wykorzystuje się je do analizy polityki młodzieżowej;
- wśród głównych wyzwań związanych z monitorowaniem i wdrażaniem polityki młodzieżowej znalazły się: brak środków finansowych na ustanowienie ram oceny polityki młodzieżowej i brak umiejętności zawodowych w zakresie oceny polityki młodzieżowej.

Więcej informacji

#polityka    #młodzież    #europa

stopka strony