News -

Jak Europa uczy przedsiębiorczości?

Informacje na temat nauczania przedsiębiorczości w 33 krajach Europy zebrano w najnowszej publikacji Eurydice.


Jak pokazuje raport, o ile przedmiot „przedsiębiorczość” lub jego elementy są w szkołach europejskich powszechnie nauczane, to uczniowie zdobywają zwykle wiedzę teoretyczną. Tylko kilka krajów w ramach programu nauczania proponuje uczniom udział w prawdziwych doświadczeniach związanych z działaniami w dziedzinie przedsiębiorczości (np. tworzenie mikroprzedsiębiorstw lub pracę przy projektach). 

Wyniki badań pokazują tymczasem, że angażowanie uczniów w doświadczenia pozaszkolne realizowane w realnych sytuacjach, daje im poczucie kontaktu z prawdziwym światem i jest kluczowe dla tego typu edukacji.

Jak podkreślają autorzy publikacji, w większości krajów europejskich przedsiębiorczość definiowana jest szeroko – nie tylko jako umiejętność założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale jako jedna z kompetencji kluczowych. Zgodnie z tą szeroką definicją, przedsiębiorczość to z jednej strony inicjatywa i kreatywność, a z drugiej strony –  zdolność do wcielania w życie pomysłów, planowania działań i osiągania zamierzonych celów.

Raport – w języku angielskim - dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony