News -

Jak idzie Proces Boloński - raport

Tylko siedmiu na dziesięciu studentów kończy studia z sukcesem. Tak wynika z raportu opracowanego przez Eurydice, Eurostat i Eurostudent.


W publikacji opisano jakościowe i ilościowe wskaźniki służące monitorowaniu reform edukacji wyższej w 47 krajach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy raportu przyjrzeli się m.in. barierom w mobilności. Główne to brak znajomości języków obcych i niedostatek środków finansowych.

Opracowanie - w wersji angielskiej - dostępne jest na stronie Eurydice.

stopka strony