News -

Jak przedstawiać wyniki badań młodzieżowych?

Badania nad młodzieżą są podstawą do tworzenia metodologii i narzędzi wykorzystywanych przez pracowników młodzieżowych. Jak przedstawiać ich wyniki w taki sposób, aby docierały do odpowiedniej grupy odbiorców?


Skuteczne przekazywanie wyników badań decydentom, praktykom i innym odbiorcom ma kluczowe znaczenie dla projektowania polityk i strategii młodzieżowych. Badacze zwracają zatem coraz większą uwagę na kwestie związane z komunikowaniem rezultatów swoich analiz oraz docieranie z nimi do jak najszerszego grona odbiorców. 

Służy temu szereg narzędzi i działań, które ułatwiają przedstawianie wyników badań w sposób atrakcyjny i angażujący konkretne grupy odbiorców - polityków, praktyków czy pracowników młodzieżowych - oraz pozwalają na tworzenie lepszych strategii i podejmowanie trafniejszych decyzji. 

Eksperci UE i Rady Europy przygotowali publikację przybliżającą zagadnienie “tłumaczenia" wiedzy naukowej oraz omawiającą metody przedstawiania wyników badań młodzieżowych.

#Publikacja    #BadaniaMłodzieżowe

stopka strony