Jak pandemia wpłynęła na młodych?

Autorzy najnowszego raportu Eurofound przyglądają się wskaźnikom zatrudnienia, dobrobytu oraz zaufania do instytucji, a także oceniają działania, które zostały podjęte w UE, aby łagodzić skutki pandemii COVID-19 na życie młodych ludzi.


Badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy pokazują, że młodzi Europejczycy mocno odczuli skutki ograniczeń wprowadzonych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Młodzi ludzie doświadczali utraty pracy, niepewności finansowej i problemów ze zdrowiem psychicznym znacznie częściej niż osoby o ugruntowanej pozycji zawodowej.

Pandemia spowodowała również wśród młodych wyraźne pogorszenie samopoczucia i satysfakcji z życia. W dużej mierze było to podyktowane zamknięciem szkół oraz koniecznością nauki zdalnej i izolacji od rówieśników. Analitycy Eufofund oceniają, że chociaż rządy państw członkowskich stosunkowo szybko podjęły działania mające na celu łagodzenie skutków pandemii, większość z nich miała charakter tymczasowy i niewystarczający, aby zapobiec długofalowemu wpływowi kryzysu na życie codziennie, pracę, edukację i dobrobyt młodych.

Raport można pobrać ze stron Eurofound.

#Eurofound    #Pandemia    #Raport    #Publikacja

stopka strony