News -

Jak policzyć sport - raport z dyskusji

W internecie można już przeczytać raport opisujący rezultaty wiosennej konferencji UE w sprawie statystyki w sporcie. Jej uczestnicy dyskutowali, co i jak należy mierzyć w kontekście rozwoju sportu jako nowej dziedziny polityki Unii Europejskiej.
Konferencja zgromadziła ponad 70 ekspertów i urzędników zajmujących się statystyką, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pierwsza część spotkania poświęcona była sposobom mierzenia ekonomicznego wymiaru sportu, druga – możliwym sposobom monitorowania funkcji sportu w UE: dyskutowano m.in. o satelitarnym rachunku sportu i statystykach dotyczących udziału w aktywności sportowej oraz wielkości środków przekazywanych w ramach sponsoringu.

Dyskusje potwierdziły, że potrzebne są bardziej dokładne i porównywalne dane, pomogły też wskazać kolejne kroki konieczne do osiągnięcia tego celu.

Raport i prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/sport/documents/library/c6/statistics_conf_march2011_final_report.pdf
stopka strony